Распоред дневних активности за ученике

Радним даном:

 • Устајање од 7:00 часова
 • од 7:00 до 8:00 часова облачење, намештање кревета, умивање
 • Доручак од 6:15 до 8:00 часова
 • Сређивање соба до 9:00 часова
 • Учење од 9:00 до 12:00 часова
 • Слободно време од 12:00 до 15:30 часова
 • Ручак од 12:00 до 15:00 часова
 • Учење од 15:30 до 18:30
 • Слободно време од 18:30 до 21:00 час
 • Вечера од 19:00 до 21:00 час
 • Припрема и одлазак на спавање од 21:30 до 22:00 часа
 • Ноћни одмор од 22:00 до 7:00 часова

Викендом:

 • Устајање од 8:00 часова
 • Доручак од 8:30 до 9:00
 • Сређивање соба од 9:00 до 10:00 часова
 • Ручак од 11:30 до 13:00 часова
 • Вечера од 19:00 до 20:00 часова
 • Слободно време од 13:00 до 21:00 час

Продужен излазак у град је могућ у договору са групним васпитачем!

Малолетни ученици могу тражити дозволу васпитача до 00:00 часа.
Пунолетни ученици могу тражити дозволу васпитача до 02:00 часа.

Током боравка у Дому ноћење ван дома није дозвољено, изузев по договору са родитељем-старатељем и васпитачем!