Сајам образовања и образовних профила

Дана 25. априла 2018. године одржан је Сајам образовања и образовних профила немењен ученицима основних школа из Севернобанатског управног округа. Ђаци су имали прилику да се упознају са образовним профилима у све четири средње школе у Кикинди и појединим компанијама које послују у нашем граду.

Васпитна служба Дома, заједно са ученицима, презентовала је наш Дом на Сајму образовања, кроз приказ домских активности и том приликом су дељени флајери и домски медењаци. Такође, ученици из Новог Кнежевца и Чоке имали су прилику да обиђу Дом и ближе се упознају са условима живота у Дому.