Сарадња са Спортским савезом Кикинде

Васпитним планом и програмом предвиђено је упражњавање спортско-рекреативних активности, како би ученици што квалитетније проводили слободно време. Од 2016/17. године успостављена је сарадња са Спортским савезом, који нам је обезбедио два термина у Економско-трговинској школи. Понедељком ученици одлазе на кошарку, а четвртком је на програму одбојка.