Сарадња са спортским савезом

У сарадњи са Спортским савезом града Кикинде ученицима су обезбеђена 3 термина у фискултурним салама средњих школа на нивоу града. Уз надзор васпитача и стручног сарадника – психолога, ученици имају могућност да упражњавају спортско – рекреативне активности, које су испуњене занимљивим садржајима, веома су посећене и ученицима интересантне, а сам циљ ових активности је упућивање ученика на здраве стилове животе.