Јавна набавка за набавку канцеларијског материјала за потребе Дома

Јавна набавка мале вредности по партијама

Рок за доставу понуда за партију 1: 10. март 2017. године до 9 часова

Рок за доставу понуда за партију 2: 10. март 2017. године до 11 часова

Отварање понуда за партију 1: 10. март 2017. године у 9:15 часова

Отварање понуда за партију 2: 10. март 2017. године у 11:15 часова