Јавна набавка за набавку намирница за припремање оброка у Дому

Јавна набавка велике вредности – отворени поступак по партијама

Рок за доставу понуда: 30. март 2017. године до 9:00 часова

Отварање понуда: 30. март 2017. године од 9:15 часова