Јавна набавка за набавку путничког аутомобила

Јавна набавка мале вредности добра: набавка новог путничког аутомобила

Рок за доставу понуда: 30. новембар 2018. године до 10:00 часова

Отварање понуда: 30. новембар 2018. године од 10:15 часова