Јавна набавка за радове на реконструкцији система грејања и хлађења – фаза 1 (електроенергетске инсталације) – поновљен поступак

Jавна набавка мале вредности –радови: реконструкција система за грејање и хлађење I фаза –електроенергетске инсталације

Рок за доставу понуда: 20. септембар 2018. године до 9:00 часова

Отварање понуда: 20. септембар 2018. године од  9:15 часова