Јавна набавка за радове на реконструкцији система грејања и хлађења – фаза 1

Јавна набавка мале вредности – радови: реконструкција система за грејање и хлађење – I фаза – електроенергетске инсталације

Рок за доставу понуда: 16. јул 2018. године до 10:00 часова

Отварање понуда: 16. јул 2018. године од 10:15 часова