Упис 2018/2019

Упис ученика и студената се врши сваке школске године према расписаном конкурсу од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд.

Конкурс за пријем ученика

Конкурс за пријем студената