Слободно време

Слободно време ученика и студената дома испуњено је разноврсним садржајима ( рад у секцијама, разна предавања и културно-забавне активности).

У склопу Дома је више просторија за културно-забавни и образони програм ученика.