Васпитни рад

Васпитни рад са ученицима одвија се у 5 васпитних група. Васпитну службу чине координатор васпитне службе, пет васпитача и стручни сарадник – педагог.

Ученици су под надзором васпитача 24 часа.