Васпитни рад

Васпитни рад са ученицима одвија се у 5 васпитних група. Васпитну службу чине шеф васпитне службе, 5 васпитача и стручни сарадник – психолог.

Ученици су под надзором васпитача 24 часа.