Васпитно образовни рад

Васпитно образовни рад са ученицима се одвија у пет васпитних група. Васпитну службу чине шеф васпитне службе, пет васпитача и стручни сарадник – психолог. Ученици су под надзором 24 часа.

Васпитни рад подразумева како појединачни рад са васпитачима и стручним сардником психологом тако и групни рад. Поред обавезних тема предвиђених Планом и Програмом Министарства просвете науке и технолошког развоја у току васпитног рада обрађују се теме и догађаји који су од изузетне важности за период развоја, васпитања и образовања наших ученика. Васпитна служба у потпуности прати све препоруке Министарства и континуирано се стручно усавршава што доприноси квалитетнијем васпитно образовном раду у Дому.

Поред васпитно образовног рада, слободно време ученика у Дому је испуњено разноврсним садржајима, као што су секције (фолклор, модеран плес, литерарна, ликовна, драмска, аеробик, психолошка, кошаркашка, фудбалска, одбојкашка, стони тенис, шах…), предавања, филмске вечери, књижевне вечери, забавне вечери и позоришне представе.

Такође, Дом у сарадњи са Народним позориштем , Културним центром и Народном библиотеком „Јован Поповић“ у Кикинди организује посете свим актуелним представама, предавањима и радионицама у овим институцијама.

У сарадњи са Спортским Савезом Града Кикинде, Спортским центром „Језеро“ и Ронилачким клубом „Орка“ реализују се спортске активности као што су тренинзи спортских секција у салама средњих школа током зимског периода, обука непливача и обука у роњењу заинтересованих ученика.

У дворишту Дома се налази савремено опремљени мултифункционални терен за све врсте спортова (фудбал, кошарка , одбојка, тенис  и рукомет), са пратећим реквизитима намењеним свим спортским активностима на коме се одржавају Домски спортски турнири као и тренинзи и утакмице.

Упис ученика се врши сваке школске године према расписаном Конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који се објављује на сајту и Facebook страници Дома, а уобичајено почетком јула месеца.