Upis 2020/2021

Upis učenika i studenata se vrši svake školske godine prema raspisanom konkursu od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Beograd.

Važno obaveštenje

Prilikom podnošenja konkursne dokumentacije, a po preporuci zdravstvenih institucija u skladu sa trenutnom situacijom, obavezno je nošenje maski u zgradi Doma i poštovanje fizičke distance.

Takođe, dezinfekcija ruku i prolazak kroz dezobarijeru na ulazu u Dom, kao i obavezno merenje temperature.

Važno obaveštenje za studente

Prilikom uselenja potrebno je dostaviti lekarsko uverenje, ne starije od 30 dana.