Dobijena upotrebna dozvola

Dana, 5. maja 2017. godine dobijena je upotrebna dozvola za multifunkcionalni sportski teren koji se nalazi u dvorištu Doma učenika srednjih škola ”Nikola Vojvodić”, Branka Vujina 13, Kikinda. Isti će obezbediti korisnicima usluga Doma čitav niz pogodnosti u obavljanju sportskih aktivnosti.