Domske sekcije

Radi kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena i upućivanja na zdrave stilove života, i ove školske godine učenici imaju mogućnost, a u skladu sa afinitetima, interesovanjem i željama, da uzmu učešće u raznovrsnim sekcijama na nivou Doma.

Ukupno imamo 11 sekcija:

 • fudbal
 • košarka
 • odbojka
 • šah
 • stoni tenis
 • likovna sekcija
 • literarna sekcija
 • poetsko – scenski prikaz
 • etno pevanje
 • folklorna sekcija
 • psihološka ekcija

Učenici imaju mogućnost svakodnevnog rada i treniranja, pod nadzorom vaspitača, u domskoj teretani.

Sportske sekcije realizujemo na domskom multifunkcionalnom terenu, kao i u fiskulturnim salama Tehničke škole i Ekonomsko-trgovinske škole, u kojima su termini obezbeđeni u saradnji sa Sportkim savezom Grada Kikinde.

Od novembra do marta je planirana obuka neplivača, kao i usavršavanje tehnike plivanje, u saradnji sa S.C. „Jezero“.

Obuka ronjenja u saradnji sa Ronilačkim klubom „Orka“ će se odvijati u prvom i drugom polugodištu.Prvi deo obuhvata teorijski, koji će se realizovati u našem domu, a praktičan deo je planiran u drugom polugodištu.

Dom veoma uspešno sarađuje i sa svim drugim kulturnim organizacijama na nivou Grada Kikinde ( KUD „Gusle“, Narodno pozorište Kikinda, Kulturni centar, Narodna biblioteka Kikinda…), kao i sa svim sportskim klubovima.