Edukativna radionica na temu “Komunikacija”

U Sredu 23.11.2022. godine vaspitač Slavica Bogunović i pedagog Vesna Subašić, održale su edukativnu radionicu na temu “Komunikacija”, u kojoj su učestvovali učenici od I do IV razreda.