Najmaturantkinja generacije 2020-2024

Odlukom pedagoškog veća DUSŠ ”Nikola Vojvodić” Kikinda, za najmaturanta generacije 2020-2024. godine izabrana je učenica Aleksandra Igić, koja je ovu laskavu titulu zaslužila svojim celokupnim angažovanjem u domskom životu i ispunjavanju domskih obaveza, učešću na domijadama i Festivalu ljubavne poezije, te postizanju uspeha i osvajanju nagrada na istim.

Dom je nagradio učenicu pohvalnicom za najmaturanta i prigodnim poklonom.