Obaveštenje o dodeli sredstava

Zahvalnost na podršci Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionlne manjine – nacionalne zajednice Novi Sad za dodelu sredstava za finansiranje radova na rekonstrukciji sistema za automatsku dojavu požara i usluge stručnog nadzora.