Obuka neplivača

Prošle školske godine započeli smo saradnju sa Sportskim centrom “Jezero” u obuci učenika neplivača veštini plivanja. Ove školske godine nastavili smo saradnju i omogućili učenicima da savladaju ili usavrše tehniku plivanja.