Obuka neplivača

Na osnovu rezultata ankete sprovedene od strane vaspitne službe, utvrđeno je da među našim učenicima ima veći broj neplivača, obzirom da dolaze iz manjih sredina u kojima nisu imali prilike da ovladaju veštinom plivanja. Na osnovu toga je od 23. januara 2017. godine počela sa radom obuka neplivača u saradnji sa Sportskim centrom ”Jezero”. Učešće u radu mogu da uzmu i učenici koji žele da usavrše tehniku plivanja.