Predavanje na temu „Higijena“

U okviru saradnje DUSŠ “Nikola Vojvodić” iz Kikinde i Zavoda za javno zdravlje Kikinda, dana 24.10.2019. godine učenicima je održano predavanje u Domu na temu „Higijena“ (lična higijena i higijena zajedničkih prostorija), od strane dr Sanje Brusin – Beloš.