Predavanje Zavoda za javno zdravlje

U okviru saradnje sa Zavodom za javno zdravlje Kikinda, 2. septembra 2020. godine je dr. Sanja Bruain Beloš održala predavanje na otvorenom terenu našeg Doma, na temu trenutne epidemiološke situacije, preventivnih mera, načinima prenošenja virusa, o higijeni zajedničkih prostorija i ličnoj higijeni.