Nadzorna provera HACCP i ISO standarda za 2022. godinu

Na osnovu Konkursa za dodelu budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata za podizanje kvaliteta učeničkog standarda u AP Vojvodini u 2022.godini raspisanog od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine- nacionalne zajednice, Novi Sad –  Dom učenika srednjih škola „Nikola Vojvodić“ Kikinda podneo je svu potrebnu dokumentaciju za projekat nadzorne provere HACCP i ISO standard za 2022.godinu. Od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine- nacionalne zajednice, Novi Sad po Rešenju o raspodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata za podizanje kvaliteta učeničkog standarda u AP Vojvodini u 2022.godini broj: 128-451-45/2022-01 od 14.03.2022.godine odobrena su sredstava za realizaciju projekta u iznosu od 108.108,00 dinara.

U skladu sa potpisanim Ugovorom o dodeli novčanih sredstava iz budžeta AP Vojvodine za 2022.godinu broj: 128-451-527/2022-01 Dom je realizovao ovaj projekat.

Nadzorna provera HACCP i ISO standarda je izvršena  u prostorijama Doma 17.05.2022.godine u prisustvu proverivača TMS CEE, Beograd. Nakon izvršene provere i prenosom odobrenih sredstava projekat je realizovan u potpunosti.