RAD SEKCIJA

OD 19.09.2022.GODINE POČINjEMO SA RADOM SEKCIJA I PRUŽANjEM MOGUĆNOSTI ZA KVALITETNIJIM I SVRSISHODNIJIM PROVOĐENjEM SLOBODNOG VREMENA, A NA OSNOVU AFINITETA, ŽELjA, SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI UČENIKA.

 

TRENUTNO IMAMO 12 SEKCIJA:

– FOLKLORNA

– LIKOVNA

– LITERARNA

– NOVINARSKA

– POETSKO – SCENSKA

– MUZIČKA

– ENGLESKI JEZIK

– STONI TENIS

– ŠAH

– ODBOJKA

– KOŠARKA I

– FUDBAL

 

SPORTSKE SEKCIJE, U SARADNjI SA SPORTSKIM SAVEZOM GRADA REALIZUJEMO U FISKULTURNIM SALAMA SREDNjIH ŠKOLA ( UTORAK I ČETVRTAK SSŠ “MILOŠ CRNjANSKI” 20:00-21:00č I SREDOM EKONOMSKA – TRGOVINSKA ŠKOLA 20:00-21:00č).

 

U SARADNjI SA SPORTSKIM CENTROM “JEZERO” I RONILAČKIM KLUBOM ” ORKA” OBNAVLjAMO I NASTAVLjAMO OBUKU NEPLIVAČA I OBUKU RONjENjA.