Radonica „Zdrava ishrana“

U Sredu, 11.05.2022. godine, u saradnji sa Domom zdravlja Kikinda, realizovali smo radionicu za naše učenika na temu “Zdrava ishrana”.

Radionica je imala za cilj analizu i procenu navika učenika vezanih za ishranu i osvešćivanje značaja pravilne ishrane.

Radionicu je vodila Olivera Vučković Popov, glavna sestra patronažne službe Doma zdravlja Kikinda.