Raspored dnevnih aktivnosti za studente

Radnim danom:

 • Doručak od 6:15 do 8:00 časova
 • Sređivanje soba do 10:00 časova
 • Vreme za učenje od 9:00 do 12:00 časova (studenti se mole da budu tihi)
 • Ručak od 12:00 do 15:00 časova
 • Vreme za učenje od 15:30 do 18:30 (studenti se mole da budu tihi)
 • Večera od 19:00 do 21:00 časova
 • Noćni odmor od 22:00 do 7:00 časova

Vikendom:

 • Doručak od 8:30 do 9:00
 • Sređivanje soba od 10:00 do 11:00 časova
 • Ručak od 11:30 do 13:00 časova
 • Večera od 19:00 do 20:00 časova

Vreme izlaska studenata:

 • Radnim danima do 00:00 časova
 • Vikendom do 3:00 časova, a duže po dogovoru sa pomoćnikom direktora Lekić Goranom