Raspored dnevnih aktivnosti za učenike

Radnim danom:

 • Ustajanje od 7:00 časova
 • od 7:00 do 8:00 časova oblačenje, nameštanje kreveta, umivanje
 • Doručak od 6:15 do 8:00 časova
 • Sređivanje soba do 9:00 časova
 • Učenje od 9:00 do 12:00 časova
 • Slobodno vreme od 12:00 do 15:30 časova
 • Ručak od 12:00 do 15:00 časova
 • Učenje od 15:30 do 18:30
 • Slobodno vreme od 18:30 do 21:00 čas
 • Večera od 19:00 do 21:00 čas
 • Priprema i odlazak na spavanje od 21:30 do 22:00 časa
 • Noćni odmor od 22:00 do 7:00 časova

Vikendom:

 • Ustajanje od 8:00 časova
 • Doručak od 8:30 do 9:00
 • Sređivanje soba od 9:00 do 10:00 časova
 • Ručak od 11:30 do 13:00 časova
 • Večera od 19:00 do 20:00 časova
 • Slobodno vreme od 13:00 do 21:00 čas

Produžen izlazak u grad je moguć u dogovoru sa grupnim vaspitačem!

Maloletni učenici mogu tražiti dozvolu vaspitača do 00:00 časa.
Punoletni učenici mogu tražiti dozvolu vaspitača do 02:00 časa.

Tokom boravka u Domu noćenje van doma nije dozvoljeno, izuzev po dogovoru sa roditeljem-starateljem i vaspitačem!