Saradnja sa Sportskim savezom Kikinde

Vaspitnim planom i programom predviđeno je upražnjavanje sportsko-rekreativnih aktivnosti, kako bi učenici što kvalitetnije provodili slobodno vreme. Od 2016/17. godine uspostavljena je saradnja sa Sportskim savezom, koji nam je obezbedio dva termina u Ekonomsko-trgovinskoj školi. Ponedeljkom učenici odlaze na košarku, a četvrtkom je na programu odbojka.