Saradnja sa sportskim savezom

U saradnji sa Sportskim savezom grada Kikinde učenicima su obezbeđena 3 termina u fiskulturnim salama srednjih škola na nivou grada. Uz nadzor vaspitača i stručnog saradnika – psihologa, učenici imaju mogućnost da upražnjavaju sportsko – rekreativne aktivnosti, koje su ispunjene zanimljivim sadržajima, veoma su posećene i učenicima interesantne, a sam cilj ovih aktivnosti je upućivanje učenika na zdrave stilove živote.