Učenica generacije 2022/2023.

Odlukom pedagoškog veća DUSŠ ”Nikola Vojvodić” Kikinda, za učenicu generacije 2019-2023. godine izabrana je učenica Katarina Uverić, koja je zaslužila ovu titulu svojim celokupnim zalaganjem u domskom životu, posebne posvećenosti, angažovanja u ispunjavanju domskih obaveza, učešću na domijadama i postizanju uspeha i osvajanju nagrada na istim, kao i odličnim uspehom sa prosekom 5,00 tokom sve četiri godine. Dom je nagradio učenicu prigodnim poklonom.