Javna nabavka za nabavku sredstava za održavanje higijene

Javna nabaka male vrednosti po partijama – nabavka sredstava za održavanje higijene

Partija 1: sanitarni proizvodi

Partija 2: sredstva za mašinu za pranje i ispiranje posuđa, peći i konvektomata

Partija 3: papirna galanterija i inventar za održavanje higijene

Rok za dostavu ponuda : 19. februar 2020. godine do 9 časova

Otvaranje ponuda : 19. februar 2020. godine u 9:15 časova