Javna nabavka za nabavku unutrašnjih molerskih radova

Javna nabavka male vrednosti – radovi: unutrašnji molerski radovi – krečenje prostorija Doma

Rok za dostavu ponuda: 17. jun 2019. godine do 9:00 časova

Otvaranje ponuda: 17. jun 2019. godine od 9:15 časova