Јавна набавка за радове на реконструкцији система грејања и хлађења – фаза 1 (електроенергетске инсталације)

Jавна набавка мале вредности –радови: реконструкција система за грејање и хлађење –I фаза –електроенергетске инсталације

Рок за доставу понуда: 10. август 2018. године до 10:00 часова

Отварање понуда: 10. август 2018. године од 10:15 часова