Predstava ““Zato što te se plašim”

Juče su u Narodnom pozorištu u Kikindi učenici DUSŠ „Nikola Vojvodi擠pogledali interaktivnu predstavu “Zato što te se plašim“, koja govori o vršnjačkom nasilju i načinima kako da se deca odupru nasilnicima.

U nešto više od 45 minuta đaci smu mogli da vide sve tipične primere vršnjačkog nasilja (vređanje, verbalno maltretiranja, batine, i otimanje novca i stvari). Potom su đaci zajedno sa glumcima pokušali da razmisle kako se boriti sa vršnjačkim nasiljem.

Đaci su aktivno učestvovali u pronalaženju rešenja za vršnjačno nasilje što može da raduje jer se na taj način podiže svest o problemu.