Započeta saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje u Kikindi

Od petka 29.03.2024.godine, naša ustanova je započela saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje u Kikindi, radi pružanja dodatne podrške učenicima u okviru profesionalne orijentacije. Svi zainteresovani učenici završnih razreda imaće mogućnost da sa psihologom iz Nacionalne službe za zapošljavanje urade test profesionalne orijentacije, individualna savetovanja u okviru navedenog, kai i karijerno planiranje u cilju što boljeg izbora u vezi daljeg školovanja i buduće profesije.