Javna nabavka za nabavku namirnica za pripremanje obroka u Domu

Javna nabavka velike vrednosti – otvoreni postupak po partijama

Rok za dostavu ponuda: 21.02.2020. godine do 9:00 časova.

Otvaranje ponuda: 21.02.2020. godine od 9:15 časova.